Programy

  • Záběr na slavnou žížalí TV, jenž umožňuje sledovat on-line přenos ze života žížal a dalších živočichů...

NAD(E)CHNĚTĚ SE S NAŠIMI PROGRAMY! 🙂

 Naše ekologické výukové programy jsou koncipované tak, aby mohly být realizované přednostně venku v okolí vaší školy.

Věříme, že v současné epidemiologické situaci oceníte, když Vás vezmeme s dětmi ven do přírody.

Díky dlouholetým zkušenostem z lesní školky a z kroužků Malého průzkumníka přírody víme, jak tam s dětmi různého věku smysluplně trávit čas a zároveň tak naplňovat Rámcový vzdělávací program.

Naše inovované ekologické výukové programy vás (a hlavně děti) budou bavit. Vycházejí totiž z praxe a reagují na současné problémy. Víte, co všechno může mít vliv na postupující klimatickou změnu? Lze ji zpomalit? Řešíme následující témata: třídění a předcházení vzniku odpadu, kompostování, kvalita půdy a nedostatek vody.

Zkuste spolu s námi podniknout první praktické kroky! Můžete se ve škole pustit do třídění bioodpadu a kompostování. Vyzkoušejte vermikompostování (děti milují žížaly), nebo si pořiďte zahradní kompostér a čtverečkové zahrádky a začněte pěstovat a hnojit vlastnoručně vyrobeným kompostem.

Co vám programy přinesou?

  • doplnění průřezového tématu „environmentální výchova“
  • inspiraci pro nové výukové metody
  • zajímavé výukové pomůcky
  • podklady pro následnou práci ve výuce

Jak jsou organizované?

  • v průběhu jednoho dne lze zajistit program pro 2 – 4 třídy
  • programy jsou uzpůsobené věku dětí
  • po domluvě je lze realizovat i ve školní družině

Co je to ekologický výukový program?

Naše programy jsou založené na principech zážitkové a přírodní pedagogiky a jsou interaktivní. Zkušenost nám říká, že nejlepší je učit o přírodě v přírodě, proto programy probíhají pokud možno venku na vaší školní zahradě, v parku v blízkosti školy a jen v případě (velmi) nepříznivého počasí ve třídě. Během všech programů počítáme i s aktivním zapojením pedagogů.

Nebo si chcete udělat výlet? Přijeďte se podívat do nejstarší lesní školky v Čechách na naši zahradu V Podbabě, kde s námi můžete zažít Dopoledne v lesní školce. Přesné místo realizace s Vámi dohodneme:

Julie Včeláková
739 301 708

nebo na e-mailu 
ekovychova@ekodomov.cz

Cena programu

  • 70 – 90 – 120 Kč/dítě (dle délky programu)
  • mimo území hl. m. Prahy je k ceně programu nutné připočítat i poplatek za dopravu lektora a čas strávený v dopravě, konkrétní cenu za dopravu pro Vaši lokalitu Vám rádi zkalkulujeme…
Podpořili nás
MŠMT
MŠMT
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Středočeský kraj