2. stupeň ZŠ

Ke klimatické změně

Venku, ve škole nebo u nás v EKODOMOVĚ

Klasické

Venku, ve škole nebo u nás v EKODOMOVĚ

Divadla

Vzdělávání divadlem

Objednat

Objednejte vámi vybrané programy

Ke klimatické změně

Řešíme aktuální témata

Půda je živá!

Kteří živočichové tvoří živou složku půdy a čím se živí? A proč mají tito nenápadní tvorové zásadní význam pro zachování života na Zemi? Společně si představíme ten nejčernější scénář, který by nastal v případě, že by tyto organismy v půdě chyběly. Potom se do kompostu podíváme pěkně zblízka, abychom se osobně seznámili s některými půdním bezobratlými.

 • Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
 • Délka programu: 3VH
 • Cena: 100 Kč/osoba
 • Minimální cena: 1100 Kč
 • Věková skupina: 8. - 9. třída
 • Kdy program probíhá: celoročně, kromě zimního období
 • Kde program probíhá: u vásv nejbližším terénu, nebo na školní zahradě

Kompost, základ života

Kompostování je geniální způsob recyklace, díky němuž dokážete ve své domácnosti 40 % směsného odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně, proměnit ve vynikající hnojivo. Seznámíte se s různými možnostmi kompostování, poznáte půdní organismy a dozvíte se, jak může ukládání uhlíku do půdy zpomalit klimatickou změnu.

 • Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
 • Délka programu: 3VH
 • Cena: 100 Kč/osoba
 • Minimální cena: 1100 Kč
 • Věková skupina: 6. - 7. třída
 • Kdy program probíhá: celoročně
 • Kde program probíhá: u vás ideálně na školní zahradě

Vodní stopování

Pojďme společně vystopovat, kolik vody se spotřebuje při produkci věcí, které běžně používáme! Víte, kde s vodou šetřit nelze a kde můžeme úsporu ovlivnit změnou spotřebitelského chování? A jak moc jsme ochotni měnit svoje zvyky a preference? Dokázali bychom se vzdát svých oblíbených výrobků či služeb?

 • Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
 • Délka programu: 3VH
 • Cena: 100 Kč/osoba
 • Minimální cena: 1100 Kč
 • Věková skupina: 6. - 9. třída
 • Kdy program probíhá: celoročně
 • Kde program probíhá: u vás

Až naprší a uschne

Jak zařídit, aby napršelo? A hlavně – až zaprší, aby neuschlo a neodteklo, ale zůstalo a zavlažilo? Nejprve se pomocí badatelských pokusů seznámíme s různými modely vody v krajině a zjistíme, jak vytvořit ideální podmínky pro zasakování a zadržení vody. Poté zkusíme navrhnout vlastní řešení problému.

 • Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
 • Délka programu: 3VH
 • Cena: 100 Kč/osoba
 • Minimální cena: 1100 Kč
 • Věková skupina: 6. - 9. třída
 • Kdy program probíhá: celoročně
 • Kde program probíhá: u vás

Klimatická změna - hoax nebo skutečnost?

Probíhá klimatická změna doopravdy nebo je to jen katastrofický scénář? A je klimatické krize způsobená člověkem? Kolik lidí, tolik názorů! Pojďme si společně utřídit, co o současném a budoucím klimatu víme, a jaké důsledky z toho můžeme vyvodit…

 • Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
 • Délka programu: 3VH
 • Cena: 100 Kč/osoba
 • Minimální cena: 1100 Kč
 • Věková skupina: 6. - 9. třída
 • Kdy program probíhá: celoročně
 • Kde program probíhá: u vás

Klasické

Do terénu s ornitologem

Během programu vedeného ornitologem se dozvíme, proč se ptáci začali kroužkovat, a co vše lze díky tomu zjistit. Seznámíme se s odchytovými sítěmi, a když budeme mít štěstí, uvidíme i odchyt a následné kroužkování. Ornitolog nám předvede odbornou manipulaci s živými opeřenci a společně se zamyslíme nad tím, proč může být život ve městě pro ptáky nebezpečný a jak je můžeme chránit.

 • Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
 • Délka programu: 2VH
 • Cena: 70 Kč/osoba
 • Minimální cena: 1000 Kč
 • Věková skupina: 2. stupeň
 • Kdy program probíhá: jaro, léto, podzim
 • Kde program probíhá: na kroužkovacích lokalitách poblíž Vaší školy

O odpadech bez obalu

Kdy člověka poprvé napadlo něco zabalit? A kam až to s obaly dospělo? Vysvětlíme si filozofii „zero waste“, která je postavená na šetrném zacházení se zdroji a na předcházení vzniku odpadů. Společně se zkusíme zamyslet nad tím, jaké praktické kroky může udělat každý z nás, třeba hned teď.

 • Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
 • Délka programu: 2VH
 • Cena: 70 Kč/osoba
 • Minimální cena: 750 Kč
 • Věková skupina: 6. - 9. třída
 • Kdy program probíhá: celoročně
 • Kde program probíhá: u vás

Jak program objednat?

Program je zpravidla připraven pro skupinu 15 – 25 dětí.

Lektor zajišťuje odbornou část programu nikoliv dozor nad dětmi. Proto prosím dbejte na to, aby pedagog v případě potřeby děti vhodně usměrnil.

Programy realizujeme zpravidla ve venkovních prostorách vaší školky, přilehlém parku nebo ve venkovní učebně Ekodomova v zahradě Šárynka (V Podbabě 29b, Praha 6). V případě nepříznivého počasí probíhá program ve třídách. K ceně programu mimo území hl. m. Praha je nutné připočítat částku za dopravu lektora a čas strávený v dopravě. Při cestě osobním automobilem účtujeme 10 Kč / Km. Konkrétní cenu za dopravu pro Vaši lokalitu Vám rádi spočítáme…

Realizaci programu je nutné v případě potřeby (nemocné děti, nečekaná jiná akce, aj.) zrušit minimálně 48 hodin předem, a to prostřednictvím E-mailu koordinátorce programu: ekovychova@ekodomov.cz. Jinak Vám budeme účtovat storno poplatek v hodnotě minimální ceny za program, tj. 750 – 1000 Kč.

Divadla

Voda, základ života

Opravdu nám hrozí sucho, které je poslední dobou v médiích skloňováno čím dál častěji? Vždyť přece prší docela často! Žáci si prostřednictvím přímé interakce s agentem Kebulí a ekoaktivistou Česílkem uvědomí, jak mohou oni sami napomoci tomu, aby byla krajina schopná vodu lépe zadržet nebo co mohou udělat pro lepší využití vody v domácnosti

 • Délka divadla: 60 minut
 • Minimální cena: 4 200 Kč
 • Mobilní pódium: 1 600 Kč
 • Cena navazujících aktivit:
  - 1 200 Kč/60 min
 • Cestovné mimo Prahu 10 Kč/km resp. 12 Kč/km při přepravě pódia
 • VOLITELNÉ AKTIVITY
 • vodní organismy
 • spotřeba vody a vodní stopa
 • modely vody v krajině
 • pískový filtr

Uplatnění ekodivadel

 • jsou určená k oslovení většího počtu dětí i dospělých
 • hodí se pro mateřské, základní školy, mohou se stát
  součástí školních projektů
 • mohou je využít pořadatelé akcí pro veřejnost i firmy
  (vhodná jsou např. pro oslavy Dnů země, slavnosti obcí nebo hudební festivaly s environmentálním rozměrem)

Kde programy realizujeme

 • u vás ve venkovním prostředí (zahrada, hřiště, náměstí)
  nebo v interiéru (tělocvična apod.) Pro venkovní realizace
  ekodivadla můžeme přijet s vlastním mobilním pódiem v designu kampaně
  Kompostuj.cz
 • na naší zahradě Šárynka (V Podbabě 29b, Praha 6) – pouze víkendové termíny
 • po dohodě také v kamenném divadle

Délka divadla:

 • 60 minut + případné navazující aktivity 60 min

Cena:

 • minimální cena 4 200 Kč
 • výsledná cena je závislá na místě realizace, počtu herců a lektorů

Jak divadlo objednat?